damiltransdamiltransdamiltransdamiltransdamiltransdamiltrans
damiltrans
DamilTrans

Regulamin przewozów obowiązujący na liniach komunikacyjnych
firmy „DAMil-Trans”.

 

§ 1

Pasażerowie korzystający z przejazdów oraz kierujący pojazdami i kontrolerzy  zobowiązani są do przestrzegania niniejszych zasad porządkowych.

 

§ 2

 1. Pasażer odpowiada wobec przewoźnika za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia z jego winy pojazdu lub jego wyposażenia.

 2. Przewoźnik nie odpowiada wobec pasażera za szkody powstałe na skutek przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowanych siłą wyższą, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej, zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych organów.

 

§ 3

 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.

 2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynnośœci związanych ze zmianą kierunku jazdy.

 3. Kierujący pojazdem po zakończeniu czynności, o których mowa w punkcie 2. zobowiązany jest niezwłocznie podjechać do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom czekającym na przystanku zajęcia miejsca w pojeździe.

 

§ 4

 1. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym "na żądanie" zobowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym kierującego pojazdem, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku daje znak podniesioną ręką.

 2. Sygnał odjazdu z przystanku daje kierujący pojazdem po uprzednim sprawdzeniu, że wszystkie osoby wsiadające są już wewnątrz pojazdu, a wysiadające opuściły go.

 3. W pojazdach wyposażonych w automatyczne urządzenie do zamykania drzwi zabronione jest ruszanie z przystanku przed zamknięciem drzwi.

   

§ 5

 1. Pasażer, który zajmie miejsce z napisem lub symbolem "dla inwalidy", "dla osoby z dzieckiem na ręku", itp. obowiązany jest zwolnić je w przypadku zgłoszenia się osoby dla której takie miejsce jest przeznaczone.

 2. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia oraz zachowywać się w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu.

   

§ 6

 1. Pasażer, który wykupił bilet miesięczny i podjął decyzje o niekorzystaniu z biletu miesięcznego może go zwrócić do 7 dni od daty zakupu. Za niewykorzystane dni przejazdu firma zwróci należności pomniejszone o opłatę manipulacyjną w wysokości 10% wartości biletu. W przypadku zwrotu biletu z powodu zmiany rozkładu jazdy przez „DAMil-Trans” opłata manipulacyjna nie będzie pobrana. Od dnia 01.09.2020 r. nie przyjmujemy zwrotów biletów miesięcznych z ulgą uczeń.

 2. Pasażerowie posiadający EM-Karty są zobowiązani każdorazowo przy wsiadaniu do autobusu do przyłożenia karty do kasy fiskalnej znajdującej się w autobusie w celu wczytania danych do systemu. Nie dostosowanie się do niniejszego paragrafu podlega karze w wysokości 15 zł.

   

§ 7

 1. Kierujący pojazdem lub kontroler może odmówić przewozu osób nietrzeźwych oraz niebezpiecznych lub uciążliwych dla innych pasażerów.

 2. Osoby o których mowa w punkcie 1 obowiązane są na wezwanie kierującego opuścić pojazd bez prawa zwrotu wartości biletu.

   

§ 8

 1. Rzeczy zabierane przez pasażerów do pojazdów nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, stwarzać możliwośœci wyrządzenia szkody innym pasażerom lub przewoźnikowi, przeszkadzać pasażerom i narażać ich na niewygody.

 2. W pojazdach można przewozić małe zwierzęta pokojowe, jeżeli nie są uciążliwe dla podróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu). Przewożone zwierzęta powinny być umieszczone w odpowiednim opakowaniu (w koszach, skrzynkach, klatkach) zabezpieczającym przed wyrządzeniem szkody.

 3. Przewóz psów, w liczbie nie więcej niż jeden pies pod opieką dorosłego podróżnego, jest dozwolony pod warunkiem, że podróżny posiada aktualne świadectwo szczepienia psa oraz pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec.

 4. Pasażer na żądanie współpasażera zobowiązany jest zdjąć plecak. Z żądaniem takim może również wystąpić kierujący pojazdem i kontroler biletów.

 5. Osoby, które pełnią służbę publiczną lub wojskową i obowiązane są mieć przy sobie broń palną w czasie przejazdu służbowego, muszą ją odpowiednio zabezpieczyć podczas przejazdu.

   

§ 9

Zabronione jest:
- otwieranie drzwi pojazdu podczas jazdy,
- nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu,
- wsiadanie do pojazdu po sygnale do odjazdu lub uprzedzeniu przez obsługę, że wolnych miejsc nie ma,
- zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,
- wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy,
- korzystanie z radioodbiorników lub zakłócanie w inny sposób spokoju w pojeździe,
- palenie tytoniu i spożywanie napojów alkoholowych,
- wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,
- wykonywanie czynności mogących narazić współpasażerów na szkody,
- przewożenie w wózku dziecka nie zapiętego szelkami zapobiegającymi wypadnięciu z wózka,
- wchodzenie do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,
- umieszczanie na siedzeniach zwierząt i bagażu.

 

Opłata dodatkowa za brak biletu w autobusach firmy „DAMil-Trans”

 • 15 zł – za brak dokumentu tożsamości, nie przyłożenie EM-karty do kasy fiskalnej

 • 85 zł – opłata płatna u kontrolera

 • 120 zł – opłata płatna do 3 dni od daty wystawienia

 • 170 zł – opłata płatna powyżej 3 dni od daty wystawienia

 

Regulamin obowiązuje od: 01-06-2012r.Niniejszy regulamin został ustalony na podstawie:
# Ustawy Prawo Przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. Z 2000 r. nr 50 poz 601 z późniejszymi zmianami)
# Ustawy o Transporcie Drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Z 2004 r. nr 204 poz 2088 z późniejszymi zmianami)
DamilTrans

„DAMil-Trans”
Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Osób
Danuta Cząstka-Sroka
Ujkowice 43a, 37-713 Maćkowice
NIP 795-171-07-85
REGON 651555290

BIURO

37-500 Jarosław
ul. Poniatowskiego 54

(naprzeciw dworca PKP
nad sklepem "ŻABKA")

czynne w godzinach
08:00-16:00

KONTAKT

tel: 
(16) 307-05-13
e-mail: damiltrans@interia.pl
lub poprzez formularz kontaktowy

MAPA


Wyświetl większą mapę
© DAMil-Trans 2012 - Strona główna | Regulamin | Oferta | Flota | Kontakt
Realizacja: prokris.com