bg-top

Informacja Malhowice-Przemyśl, Witoszyńce-Przemyśl -ulgi


Informujemy, że na linii Malhowice – Przemyśl, Witoszyńce – Przemyśl będą stosowane następujące ulgi:
Bilet jednorazowy – wykaz ulg:
Lp Nazwa ulgi ulga – %
1 Uczeń, Student 25%
2 Emeryt, Rencista 35%
3 Osoba, która ukończyła 70 lat 100%
4 Dziecko niepełnosprawne 78%
5 Opiekun dziecka niepełnosprawnego 78%
6 Osoba niesamodzielna 49%
7 Opiekun osoby niesamodzielnej 95%
9 Dziecko do 4 lat – osobne miejsce 78%
10 Dziecko 4 – 6 lat 37%
11 Inwalida wojenny i wojskowy I grupy 78%
12 Opiekun inwalidy wojennego i wojskowego I grupy 95%
13 Kombatant 51%
14 Inwalida wojenny 37%
15 Niewidomy 37%
16 Przewodnik niewidomego 95%
17 Niewidomy NS 93%
18 Weteran inwalida 37%
19 Żołnierz niezawodowy 78%
20 Osoba represjonowana 51%
21 Honorowy dawca krwi 33%
Bilet miesięczny – wykaz ulg:
Lp Nazwa ulgi ulga – %
1 Nauczyciel 33%
2 Niewidomy 37%
3 Uczeń 49%
4 Student 51%
5 Dziecko niepełnosprawne 78%
6 Niewidomy ns 93%
Opublikowane: 30 września 2022
Powrót