bg-top

Zamówienie biletu miesięcznego


Zamówienie musi być zgłoszone z minimum 3-dniowym terminem poprzedzającym dzień wystawienia biletu miesięcznego. Prosimy o podanie danych osobowych w celu wystawienia biletu imiennego na daną osobę.

Bilety z ulgą uczeń student wystawiane są
od 1 do ostatniego dnia miesiąca.

  Imię i nazwisko:

  Adres:

  Data urodzenia: (dotyczy ucznia, studenta)

  Telefon:

  Email:

  Rodzaj biletu:

  Rodzaj stosowanej ulgi:

  Rodzaj i numer dokumentu uprawniającego do ulgi:

  Przejazd:

  Trasa: